วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลหนองแซง จ.สระบุรีจัดกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ปี 56

จ่าสันต์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแซง จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 12 ชุมชนมีการแข่งขันฟุตบอลและกีฬาพื้นบ้าน การแสดงของชุมชน พร้อมมีการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง ทีม วีไอพี คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน กับทีมซุปเปอร์สตาร์ โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ นายอำเภอหนองแซง เป็นประธานเปิดงาน นาย ชนะวัฒน์ ศิริ นายก อบต.หนองหัวโพ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม กว่า 500 คน ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาล หนองแซงศีลวุฒาจารย์ อ.หนองแซง จ.สระบุรี
เมื่อ 7 ก.ย. 56 เวลา 13.30 น.นายบัญชา เชาวรินทร์ นายอำเภอหนองแซง เป็นประธานเปิดงานการแข่งขัน กีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ปี 56 โดยมี พันจ่าอากาศเอกกันตพัฒน์ เสตะพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแซง และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงาน ตอนหนึ่งว่า ถึง ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันเป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากยาเสพติดทำให้สังคมเกิดความเสื่อมเสียเยาวชนมีแนวโน้มจะติดยาเสพติดมากขึ้น ดังนั้นทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชน ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดอย่างจริงจังดังนั้นเทศบาลตำบลหนองแซงได้เล็งเห็นความสำคัญของชุมชนและหมู่บ้าน ถ้าชุมชนเข้มแข็งรู้รักสามัคคี มีการประสานใจทั้งความคิดและการทำงานจึงจะนำพาให้ชุมชนห่างไกลยาเสพติดได้จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีชุมชนเข้าร่วม12 ชุมชนแบ่งเป็น2 สี คือสีสมประกอบด้วยชุมชนบ้านหนองน้ำสร้าง,บ้านหนองพลับ.บ้านตลาดหนองแซง,บ้านโคกน้อย ,บ้านโคกช้าง,และชุมชนบ้านดอนทราย,ส่วนสีเขียวประกอบด้วยชุมชนบ้านหนองแซง บ้านหนองแก,บ้านหนองหอย,บ้านหนองกีบม้า และชุมชนบ้านโคกแฝก จัดให้มีการเล่นกีฬา 2 ประเภท คือการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และกีฬาพื้นบ้าน 7 ชนิด
ในช่วงเวลา16.00 น.เป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีม วีไอพี คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแซงและผู้นำชุมชน นำโดยพันจ่าอากาศเอกกันตพัฒน์ เสตะพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแซง กับ ทีมซุปเปอร์สตาร์ทีมดารานักแสดงนำโดย เต๋า สมชาย เข็มกลัด ท่ามกลางสภาพสนามที่เจิ่งนองไปด้วยน้ำหลังจากมีฝนตกหนักช่วงคืนที่ผ่านมาเป็นไปอย่างสนุกสนานเป็นกันเองในบรรยากาศกองเชียร์รอบสนามกว่าพันคน
(คนธรรมดา ม้าตัวเดียว)