วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

รร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ จ.สระบุรี จัดพิธีไหว้ครู

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแค อนุสรณ์ พร้อมคณะครูจัดให้มีพิธีไหว้ครู โดยมีนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแค เป็นประธานในพิธีเจิมสมุดหนังสือ มอบใบอนุโมทนา มอบใบประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ณ.ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแค อนุสรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี
เมื่อ 13 มิ.ย.56 เวลา 09.00 น.นางพิมพ์พร ปัทมธานินท์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแค อนุสรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรีพร้อมคณะครูจัดให้มีพิธีไหว้ครู ซึ่งประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต เป็นการอุทิศส่วนกุศล ด้วยการถวายเครื่องสักการะ พลีกรรมแก่ปรมาจารย์ทั้งหลายทั้งปวง ที่มาประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ศิษย์ ผู้เรียนได้เกิดความมั่นใจในการเรียนเป็นอย่างดี เมื่อได้ผ่านพิธีกรรมมาแล้วเป็นการขอขมาลาโทษ หากศิษย์ได้กระทำสิ่งที่ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านกายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรมก็ตามจึงจะเกิดเป็นสิริมงคลทั้งแก่ผู้สอนและผู้เรียนเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม อยู่ในศีลธรรมจรรยา ตั้งตนอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์
โดยมีนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีเทศบาลหนองแค เป็นประธานในพิธีเจิมสมุดหนังสือ มอบใบอนุโมทนา แด่พระครูสังฆกิจโกศล ,พระมหาสุทธิ สุทธิจิตโต มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ คุณณรงค์ บุญจันทร์ คุณโรซ่า จึงธีรพานิช รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เบสโก อินเตอร์เนชั่นแนล พลาสติค จำกัด บ. อู่สหะกิจ (1989)จำกัด ผู้ อุปการคุณสนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมกับมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์
อนึ่งชมรมอนุรักษ์ดนตรีไทยโรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ นำโดยนางพิมพ์พร ปัทมธานินท์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล 4 มี อ.เสาร์แก้ว อภิวงศ์ เป็นผู้ฝึกสอน ซึ่งจะเดินทางไปประกวดดนตรีไทย พื้นบ้าน ชุด สะล้อ ซอซึง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 27-29 มิ.ย.56 นี้ ได้นำมาแสดงในพิธีไหว้ครูครั้งนี้ พร้อมกับขอกำลังใจจาก ชาวสระบุรี ในการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย
(คนธรรมดา ม้าตัวเดียว)