วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองสระบุรีจัดมหกรรมอาหารสะอาด รดชาติอร่อย ครั้งที่ 3

เทศบาลเมืองสระบุรีนำโดยนายภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี พร้อมคณะผู้บริหารร่วม จัดงานยิ่งใหญ่มหกรรมอาหารสะอาด รดชาติอร่อย ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมี 2 ท่านรองฯร่วมงาน นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานมีนายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีมอบรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณแก่คุณบุญสง เทศแก่น ผู้ชนะเลิศการประกวดส้มตำไทยลีลา มีประชาชนเข้าร่วมกว่า 2 พันคน
เมื่อวันที่ 4 ก.พ.55 เวลา 19.30 น. นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน มีนายภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสระบุรี โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน การจัดงานมหกรรมอาหารสะอาด รดชาติอร่อย ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสระบุรี
นายภาณุพงศ์ กล่าวว่า ฯสำหรับการจัดมหกรรมอาหารสะอาด รดชาติอร่อยฯ ในครั้งนี้ เพื่อต้องการให้ผู้บริโภคตื่นตัวในการเลือกซื้ออาหารที่สะอาดและปลอดภัย รวมทั้งให้ผู้ประกอบการร้านค้าอาหารตระหนักและให้ความร่วมมือในการปรับปรุงและพัฒนาการประกอบการให้ได้มาตรฐาน CLEAN FOOD GOOD TEST รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสระบุรี ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยว
ในงานจะมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การออกร้านจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน การจัดกิจกรรมการประกวด เช่น การแข่งขันตำน้ำพริกปลาทู เมนูผักหวาน การแข่งขันตำส้มตำไทยพร้อมลีลาประกอบ การตอบปัญหาชิงรางวัล การประกวดร้านอาหารสะอาดและสวยงาม การโหวตร้านอาหารอร่อยขวัญใจประชาชน การจัดนิทรรศการ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของศิลปินนักร้องจากค่ายเพลงดัง การแสดงพื้นฐานอีสานโปงลางจากวิทยาลัยนาฏศิลป์อีกด้วย
(คนธรรมดา ม้าตัวเดียว)